April 2nd 2019

Azelio skriver avsiktsförklaring om tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan

Pakistan har i snitt 75 strömavbrott per månad (Världsbanken, 2018) och är beroende av backup-system för att säkerställa en fungerande infrastruktur med kontinuerlig försörjning av elektricitet. JD Aviation är fokuserat på implementering av lösningar för solenergi och energilagring i Pakistan för att öka andelen förnybar energi till landets energimix. En avsiktsförklaring har skrivits med Azelio för möjligheten att ersätta delar av de kostsamma backup-systemen som orsakar stora utsläpp med en hållbar och distribuerad baskraft. Avsiktsförklaringen är starten på att introducera Azelios teknologi i Pakistan och förbereda uppbyggnaden av resurser för hela kundresan, från försäljning till leverans och eftermarknad.

”Azelios teknologi möjliggör för ett land som Pakistan att nyttja sina goda solförhållanden även under de timmar då solen inte skiner. Vi är väldigt glada över att ha skrivit denna avsiktsförklaring med JD Aviation och tagit ett första steg mot en marknadsintroduktion i Pakistan. Vi vet att vår teknologi kan göra stor skillnad i regionen och ser nu fram emot att demonstrera det”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

“Azelios lösning är mycket lovande med sin skalbarhet och tillförlitlighet i förhållande till andra teknologier inom solenergi. För Pakistan innebär teknologin att dyra batterilösningar kan undvikas och dieselgeneratorer ersättas. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete med Azelio”, säger Jalal Uddin Sadiq, VD på JD Aviation.    

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022