September 12th 2019

Azelio samarbetar med Masdar och Khalifa University i nytt miljöteknikprojekt i Masdar City

Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, 12 september 2019: Azelio har inlett ett samarbete med Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) och Khalifa University of Science and Technology för att driva ett pilotprojekt för utvärdering av ny teknologi inom energilagring.

Ett avtal som formaliserar partnerskapet signerades av Jonas Eklind, VD, Azelio, Abdulla Balalaa, Director, Real Estate Development and Design på Masdar och Dr Steve Griffiths, Senior Vice President for Research and Development, Khalifa University of Science and Technology, vid det tjugofjärde energimötet World Energy Congress i Abu Dhabi.

Projektets målsättning är att testa och demonstrera Azelios energilager för förnybara projekt som använder solceller, koncentrerad solenergi och vindkraft eller för projekt som levererar off-grid lösningar, med syfte att utvärdera att teknologin kan inkluderas i befintliga och kommande projekt inom förnybar energi.

”Med Masdar City etablerad som en hemvist för innovation inom hållbar urban utveckling och miljöteknik, är vi mycket glada att samarbeta med Azelio och Khalifa University och bistå i valideringen av den kommersiella genomförbarheten av deras projekt,” säger Yousef Baselaib, Executive Director of Sustainable Real Estate på Masdar.

Testerna inleds hösten 2019 med utvärdering av Azelio’s stirlingmotorsystem för produktion av förnybar el. Hela systemet – inklusive energilagret – kommer att börja installeras och analyseras första halvåret 2020.

Dr Arif Sultan Al Hammadi, Executive Vice-President, Khalifa University of Science and Technology säger: ”Som en forskningsintensiv akademisk institution erbjuder Khalifa University en av de mest lämpade plattformarna för test och demonstration av ny teknologi och nya lösningar, särskilt inom miljöteknik, och vi är mycket glada att samarbeta med Azelio och Masdar för att utvärdera deras stirlingmotor med integrerad energilagring. Vi är övertygade om att pilotfaserna kommer att ge tillräcklig information som hjälper Azelios teknologi att adressera stora och viktiga segment avseende tillgång till energi. Vi ser fram emot att erbjuda vår expertis i utvärderingen av teknologin tillsammans med våra samarbetspartners.”

Han tillägger: ”Masdar Institute at Khalifa University kommer att fortsätta verka som forskningsplats för ledande och banbrytande vetenskaplig innovation inom miljöteknikrelaterade områden inklusive energilagring, biobränslen, kartläggning av förnybar energi, avancerad kraft och kärnenergi. Vi är övertygade om att som forskningsinstitut kommer Masdar Institute att fortsätta sätta nya mål samtidigt som nya lösningar inom ren energi och avancerad hållbar teknik uppnås.”

Khalifa University kommer tillhandahålla forskningsstöd och kunskap för bägge testperioderna och data som samlas in av forskarna under testfaserna kommer att jämföras med data från befintliga energilagringsteknologier.

”Masdar har en beprövad erfarenhet av utvärdering av avancerad miljöteknik,” säger Jonas Eklind, VD för Azelio. “Genom detta avtal hoppas vi få viktiga operationella data och andra tekniska insikter som hjälper oss förbereda vår lösning för den kommersiella marknaden.”

Pilotprojektet kommer att installeras inom Sustainable Bioenergy Research Consortium’s (SBRC) anläggning – ett forskningscenter som ligger på Masdar City campus vid Khalifa University. Den kraft som genereras kommer att användas för att försörja SBRC anläggning med el.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022