May 11th 2022

Azelio presenterar nya operativa mål

Azelio har antagit nya operativa mål för att bättre spegla nuvarande och framtida verksamhet och den pågående kommersialiseringen av TES.POD. De nya målen ersätter tidigare mål för produktionskapacitet.

Som grund för de sina nya operativa mål har Azelio tagit fyra viktiga strategiska initiativ:

 • Fokusera försäljningsarbetet till ett fåtal större målmarknader och samtidigt betona vikten av värmeerbjudandet.
 • Prioritera datavalidering från system i drift under fältförhållanden.
 • Erhålla certifiering för USA-marknaden
 • Ett program för kostnadskontroll, inkluderande paus för flera långsiktiga projekt relaterade till fortsatt produktutveckling, inköp och tillverkning.

 

I samband med Q1-rapporten har bolaget beslutat att presentera nya operativa mål som är mer i linje med Azelios nuvarande och framtida verksamhet och de strategiska initiativen. De nya målen ersätter tidigare mål för produktionskapacitet.

 

Nya operativa mål

Azelio upprepar sitt finansiella mål om att på lång sikt nå en EBIT-marginal på minst 15%.

 • För 2026 siktar Azelio på att leverera projekt omfattande minst 1 GWh (dvs 1 000 MWh) i termer av total installerad ellagringskapacitet.
  • I slutet av 2022 ska Azelio ha levererat en handfull projekt på sina nyckelmarknader med den primära ambitionen att bygga dataserier för att produkten ska bli ”bankable”, det vill säga att göra det möjligt för företagets kunder att försäkra och finansiera sina projekt.
  • Efter ambitionen för 2022 avser Azelio att leverera minst 10 projekt med en typisk storlek på 0,5-5 MW per projekt under 2023.
  • Under perioden 2024-2025 ska Azelio fortsätta att skala upp sina försäljningsinsatser mot målet för 2026.
  • Azelio räknar för närvarande med ett försäljningspris på 5 000 – 6 000 SEK per kWh installerad kapacitet i större projekt

 

"Mitt uppdrag på kort sikt är att få ut lösningen på marknaden, och de strategiska initiativen är utformade för att stödja det. För att spegla det ökade fokuset och effektiviseringen i bolaget har vi beslutat att slopa våra tidigare mål för produktionskapacitet och endast sätta mål för lönsamhet och installerad kapacitet. Jag är dedikerad till att arbeta mot våra nya mål och förverkliga den fulla potentialen i den globalt växande efterfrågan på långvarig energilagring”, säger Jonas Wallmander, VD för Azelio.

 

För mer information vänligen kontakta:

Jonas Wallmander – VD

E-post: ir@azelio.com

Telefon: 0708 – 870 878

 

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022, 08:00 CET.

 

Om Azelio 

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Brisbane, Kapstaden, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.  Mer information om Azelio: www.azelio.com

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023