January 25th 2021

Azelio och Svea Solar tecknar avsiktsförklaring för gemensamma projekt med energilagring och solceller

Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller. Som en del i utökning av sitt erbjudande till energilagringssegmentet i Sverige i synnerhet och Europa i allmänhet inleds ett samarbete med Azelio, som utvecklar energilagring för dygnsutjämning.

Azelios energilager, TES.POD®, lagrar förnybar energi som värme i återvunnet aluminium. Systemet producerar sedan el och värme på efterfrågan, under dygnets mörka timmar och när direkt produktion inte är tillräcklig.

”Jag är stolt över att inleda detta samarbete och är glad över att Svea Solar vill adressera energilagringssegmentet tillsammans med Azelio. Våra lösningar kompletterar varandra perfekt och möjliggör användning av förnybar energi under dygnets alla timmar”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

”Svea Solar leder skiftet mot förnybar solenergi i Norden. Tillsammans med Azelio kommer vi att erbjuda en överlägsen energilagringslösning. Detta är ännu ett stort steg mot ett hållbart levnadssätt genom innovation för kunder över hela Europa”, säger Erik Martinson VD för Svea Solar.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022