June 13th 2022

Azelio har utsett chefer för samtliga målmarknader

 

Azelio har utnämnt Hans Svanbom till regionchef för USA. Hans som varit anställd i bolaget sedan 2021, har en lång bakgrund från IT och telekom. Azelio har med denna utnämning utsett chefer för samtliga sina målmarknader.

Azelio beslutade nyligen att initialt fokusera sin försäljning och marknadsföring till fyra målmarknader, valda på basis av att bolaget där kan erbjuda kunder särskilt starka affärscase. Dessa marknader är USA, Australien, MENA-regionen (Mellanöstern och Afrika) samt södra Afrika.

”Lokal närvaro i kombination med ett decentraliserat beslutsfattande kommer att påskynda kommersialiseringen av vårt energilagringssystem. Azelios mål på alla dessa marknader är först att ta order på system om 0,5-5 MW som kan stå modell för andra kunder, och därigenom bereda väg för ytterligare försäljning”, säger VD Jonas Wallmander.

De andra regioncheferna som utsetts är Florian Naumann för Australia, Eren Engur för MENA, och Reinhardt Labuschagne för södra Afrika.

En viktig uppgift för regioncheferna är att säkra en lokal infrastruktur som kan förbereda, installera och underhålla projekt. För USA har Azelio inlett en process att anpassa produkten till den amerikanska marknaden.

 

För mer information vänligen kontakta:

VD Jonas Wallmander

Tel: 0708 870 878
Epost: ir@azelio.com

 

Om Azelio 

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Brisbane, Kapstaden, Madrid och Ouarzazate. Azelios aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.  Mer information om Azelio: www.azelio.com

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022