September 22nd 2021

Azelio har startat produktion av sitt energilager TES.POD

Azelio fortsätter sin kommersialisering planenligt och har nu uppnått ytterligare en viktig milstolpe då produktionen av energilagret TES.POD i volymutförande har inletts. Produktionskedjan består i montering av cylinderkit i bolagets faciliteter i Åmål, följt av slutmontering av komplett Stirlingmotor i fabriken i Uddevalla. Det termiska lagret slutmonteras av AQ Systems i Vaggeryd och den kompletta produkten sätts sedan samman vid respektive projektplats.

För att säkerställa hög kvalitet i produkt och leverantörskedja är produktionstakten inledningsvis låg och produktionen sker under stor övervakning. Kvaliteten ska sedan bibehållas vid höga volymer, vilket planeras för under 2022.

Azelio har hittills säkrat två order från Sverige och Dubai på två respektive en TES.POD, samt en villkorad order från Egypten på 20 TES.POD, vilket motsvarar 260 kW elektrisk effekt och 3,3 MWh lagringskapacitet. Bolaget har som mål att under 2021 teckna order och inleda leverans av ett eller två projekt i storleken 100 kW eller större.

”Att inleda produktion av TES.POD i volymutförande har varit ett av våra mål för 2021. Det är en stor och utmanande uppgift att säkerställa en leverantörskedja för en komplex systemprodukt som är helt ny på marknaden. Jag är mycket stolt och imponerad över hela organisationens arbete”, säger Jonas Eklind VD på Azelio.    

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022