August 31st 2021

Azelio har stärkt sin globala organisation med etableringar i Sydafrika och Australien

Azelios globala närvaro har stärkts med anställda landschefer (Country Directors) i Sydafrika och Australien. Båda dessa marknader har ambitiösa planer för en förnybar energiförsörjning och visar stor potential för Azelios energilagring med leverans av hållbar elektricitet och värme dygnet runt. En potential som nu stärkts med en lokal närvaro.

Enligt den nationella utvecklingsplanen i Sydafrika kommer 18,8 GW förnybar energi att krävas till år 2030. För detta planerar den sydafrikanska regeringen att installera en energimix med 8,4 GW vindkraft, 8,4 GW solceller och 1 GW koncentrerad solenergi.  Azelios banbrytande energilagring som möjliggör produktion av el och leverans av värme under dygnets alla timmar och till en låg kostnad, förbättrar avsevärt möjligheten att nå förnybara energimålet i Sydafrika.

I jämförelse kommer Australien att behöva 26 GW förnybar energi till år 2040 med uppskattningsvis 6–19 GW styrbar produktion från lagring för att ersätta landets kolkraftverk. Azelios energilagring har en stor potential på den australiensiska marknaden med sin unika kapacitet att lagra förnybar energi och leverera el och värme som styrbar baskraft under dygnets alla timmar, inom och utanför elnätet.

Om Azelios landschefer i Sydafrika och Australien

Azelios landschef i Sydafrika, Reinhardt Labuschagne, har 14 års erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom energi- och säkerhetsindustrin. Han har arbetat med stora gruvföretag såväl som med den kommersiella sektorn i södra Afrika. Före sin roll på Azelio arbetade Reinhardt för en global ledare inom hybridkraft och ansvarade där för bolagets större konton i södra Afrika.

Azelios landschef i Australien, Florian Naumann, har 10 års erfarenhet från affärs- och projektutveckling och etableringar och kommersialisering av nya teknologier inom den förnybara energisektorn. Florian ska arbeta för att etablera Azelio i Australien och främja ömsesidigt värdeskapande relationer med kunder och partners, som möjliggör en utbredd användning av Azelio energilagring på den australiensiska marknaden.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023