March 29th 2021

Azelio får kommersiell order i Sverige för sitt energilager TES.POD[®]

Azelio erhåller en order i Sverige från Industrisupport i Åmål AB på två enheter av sitt energilager TES.POD. Azelios TES.POD kommer att lagra överskottsenergi från en solcellsanläggning om 446 kW och göra solenergin tillgänglig dygnet runt som el och värme. Installationen av Azelios energilager kommer att öka Industrisupport i Åmål AB:s användningen av förnybar energi med 24% och minskar därmed utsläpp från energianvändning med 168 ton koldioxid per år.

Ordern är av strategisk betydelse för Azelio då det är det första kommersiella projektet på den svenska marknaden. Beställningen av två TES.POD-enheter görs på kommersiella villkor och Azelios energilagringslösning har valts framför lithiumjonbatterier. Systemet kommer att kombinera Azelios TES.POD med solceller som installerats av Svea Solar, Sveriges största installatör av solceller och samarbetsparter till Azelio för gemensamma projekt, för att bättre nyttja den producerade förnybara energin. Azelios TES.POD flyttar överskottsenergi för att matcha efterfrågan och skapar en förnybar baskraft, samt förser Industrisupport i Åmål AB med värme som även minskar beroendet av fjärrvärmenätet.

”Det här är en milstolpe av strategisk betydelse för Azelio. Vi har ett påbörjat kommersiellt projekt i Dubai. Denna order visar mångsidigheten av vårt energilager och bevisar den kommersiella lönsamheten även i norra Europa ”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Industrisupport i Åmål AB äger ett industrihotell på 22 000 m2 där lokaler hyrs ut till industrikunder. Driften av lagringsenheterna kommer att hanteras av Azelio under de första tre åren.

”Vi har ett stort energibehov och en ambition att använda energin mer ekonomiskt och miljömässigt. Vi har installerade solceller och ser nu fram emot att utöka vår användning av förnybar energi och stärka vår hållbarhetsprofil med Azelios energilagring”, säger Jimmie Karlsson på Industrisupport i Åmål AB.       

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 29 mars 2021.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023