January 4th 2021

Azelio business update: Installationsprojektet med Azelios första TES.POD i Dubai har inletts

”Det gläder mig att det första kommersiella installationsprojektet med vårt energilagringssystem, TES.POD®,  har startat. Vi har därmed uppfyllt våra huvudmål för 2020 – att verifiera energilagringssystemet samt att säkra och påbörja installationen av vår första kommersiella order”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Azelio offentliggjorde den 9 december 2020 att bolagets energilagringslösning TES.POD® ska installeras i Dubai. Den kommer där att ingå i ett mini-grid som ska driva ett besökscenter i Noor Energy 1-projektet, som är den fjärde fasen av Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR) Solar Complex. Världens största anläggning för koncentrerad solenergi (CSP).

Azelio har nu inlett installationen med förberedande arbete på sajten. Den 20 december besökte ett team från Azelio och ALEC Energy platsen där TES.POD® kommer att lagra energi som genereras av ett solcellsfält som är dedikerat till att driva besökscentret.

Utformningen av detta mini-grid kommer att bli en bra illustration av hur Azelios energilager för dygnsutjämning kan möjliggöra en global grön omställning. Även om det är en installation i mindre skala så motsvarar det utmaningarna som finns i större system.

“Det fina med vårt energilagringssystem TES.POD®, är att det är perfekt lämpat som en behovsstyrd förnybar baskraft. Det är optimerat för en dygnscykel och lagrar energi till mycket konkurrenskraftig kostnad jämfört med både förnybara och fossila teknologier. Det gör vår TES.POD® unik och perfekt att kombinera med solenergi”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Grunden för systemet som driver besökscentret är 300 kW solceller, som genererar el under soltimmar. Samtidigt laddar det Azelios TES.POD® som sedan genererar el på efterfrågan under dygnets mörka timmar och då direkt produktion från sol inte är tillräcklig. .

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023