October 19th 2020

Azelio business update – Azelio har framgångsrikt verifierat sitt energilagringssystems prestanda

Azelio har framgångsrikt genererat verifieringsdata så att prestandan för bolagets energilagringssystem kunnat verifieras i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget har därmed nått en viktig milstolpe i kommersialiseringen av sitt energilagringssystem.

Certifieringsorganet DNV-GL har meddelat att de kommer att utfärda en initial verifieringsrapport inom fyra veckor, som kommer att göras tillgänglig för Azelios kunder.

Verifieringsprojektet har därmed resulterat i ett adekvat verifieringsunderlag för mindre kommersiella projekt vilket varit ett väsentligt delmål för Azelio under 2020. Verifieringsprojektet fortsätter för att generera längre dataserier för större kommersiella projekt.

Huvudsyftet med verifieringsprojektet är att skapa förutsättningar för slutkunder att erhålla extern finansiering för projekt med Azelios teknologi, vilket sker med hjälp av externt validerade verifieringsrapporter.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022