June 2nd 2021

Azelio är utvalt av Energimyndigheten och Business Sweden till Accelerator-program i Indien och Indonesien

Som utvald medlem i Accelerator-programmen för Indien (ISIA) och Indonesien (BAPI) ges Azelio ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för förnybar energi. Programmen pågår över 18 till 24 månader (2021 – 2022) och syftar till att underlätta affärsmöjligheter genom skräddarsydda delegationsresor, individuella mötesarrangemang, affärsutvecklingsstöd och lokal marknadsföring och kommunikation.

Indien är en av marknaderna med störst potential för svenska företag inom förnybar energi. Azelios energilagring har redan fått positiv uppmärksamhet i Indien för sin väl anpassade teknik för marknadens specifika utmaningar och behov. Sedan 2020 har Azelio en avsiktsförklaring i Indien med Atria Power för energilagring med leverans av el och värme.

Indonesien har ambitiösa mål om 23% förnybar energi till år 2025 med en total minskning av koldioxidutsläpp på 19%. Med ett rådande stort beroende av fossilt bränsle och ett stort antal samhällen utanför elnätet har marknaden en stor potential för förnybara energilösningar och dess decentraliserade förhållanden ger upphov till en specifik potential för energilagring.

”Indien och Indonesien är marknader med stor potential och där Azelios energilagring kan göra en positiv skillnad. Vi är glada över att ha accepterats i dessa Accelerator-program och ser fram emot att öka vår marknadsnärvaro tillsammans med Energimyndigheten och Business Sweden”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022