Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
2nd of July 2021

Klargörande med anledning av artikel i Dagens Industri 20210702

Dagens Industri har idag (20210702) publicerat en artikel med spekulationer relaterade till Azelios kommersialisering. Spekulationerna bygger på felaktigheter och vi önskar därför göra följande förtydliganden.

Artikeln lyfter att vi ”börjat sväva på målen om framtida produktion”. Anledningen ska vara att VD Jonas Eklind talat om ”produktionskapacitet” och att vi i årsredovisningar och tidigare uttalanden talat om ”produktionsmål.

  • Då vi planerar för produktion behöver vi dimensionera för volymer, som är till grund för bland annat leverantörer av komponenter. Då sätts ett mål för detta – ett produktionsmål att säkerställa att en viss produktionskapacitet finns tillgänglig. Det som sedan styr produktionsvolymerna är order från kunder. Här har artikeln byggt osäkerheten på att vi använt både produktions- och kapacitetsmål. Även om dessa begrepp har samma innebörd så bortser artikeln från att vi redan i årsredovisningen från 2019 skrev ”Bolagets produktionsmål och kapacitet”.

Gällande våra partner har vi varit tydliga med att vi inte kommenterar pågående förhandlingar eller projekt då dessa hålls inom sekretessavtal (NDA). Detta gäller samtliga samarbeten och de 15 avsiktsförklaringar som vi tecknat.

Vi kommunicerade 2020 att verifiering och testning av teknologin förlagts till installationen i Åmål på grund av rådande pandemi och reserestriktioner. Den informationen framgår inte i artikeln. 

För frågor, kontakta
Johan Sahlin, Kommunikation/IR på Azelio
johan.sahlin@azelio.com