Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
23rd of September 2021

Azelio tillförs 16 MSEK via inlösen av teckningsoptioner

Innehavare av optioner i optionsprogrammet TO 27 har begärt att konvertera sina optioner. 448 000 aktier kommer därmed att emitteras och bolaget erhåller teckningslikvid om drygt 16 MSEK.

Innehavare i optionsprogram TO 27, däribland bolagets huvudägare Kent Janér via Blue Marlin, konverterar sina optioner till aktier i enlighet med villkoren i avtalet. Kent Janér har inför lösen förvärvat teckningsoptioner från de andra innehavarna för att möjliggöra deras aktieteckning.

Programmet infördes 2019 och ger innehavare rätt att för varje teckningsoption teckna 1,12 nya aktier till en teckningskurs om 35,80 kronor per aktie. Programmet löper fram till 30 september 2021.

Inlösen medför en ökning av aktiekapitalet i Azelio med 224 000 kronor från 57 714 592,17 kronor till 57 938 592,17 kronor och antalet aktier i bolaget med 448 000, från 115 429 181 till 115 877 181 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD                 
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: 0709 40 35 80                                      

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energi­n blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi­ tillgänglig dygnet runt. Energi­n lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 170 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Azelio: www.azelio.com.