Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
17th of November 2021

Azelio tecknar order i Sydafrika för 8 enheter av sitt förnybara energi­lager TES.POD[®]

Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energi­lager TES.POD®, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordern har ett värde på ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar. Azelios TES.POD®-system i kombination med solceller kommer att minska årliga koldioxidutsläpp med 323 ton jämfört med elnätet, samt säkra energi­försörjningen dygnet runt. Systemet är planerat för leverans i slutet av 2021 och installationsstart och driftsättning kommer att utföras av Azelio i samarbete med sin partner ALEC Energy.

Wee Bee Ltd. är ett jordbruksföretag med flera delverksamheter och har en årlig energi­förbrukning på ca 1,9 GWh. Med ett energi­behov för drift dygnet runt är behovet av tillförlitlig och kostnadseffektiv energi­försörjning av stor vikt. Med en nuvarande nätanslutning som är opålitlig, dyr och fossilbaserad, kommer Azelios energi­lagring för användning under lång tid, TES.POD®, att göra stor skillnad genom att minska energi­relaterade årliga utsläpp med 323 ton koldioxid och säkra energi­försörjningen dygnet runt med solceller tillsammans med Azelios TES.POD®.

"Det är viktigt för jordbrukare i Sydafrika med tillförlitlig energi­försörjning till en rimlig kostnad för att säkerställa att deras anläggningar kan drivas effektivt. Vårt TES.POD-system kommer att säkra hållbar energi­försörjning dygnet runt för Wee Bee Ltd, och därmed ge möjlighet för verksamheten att fokusera strategi och kapital på jordbruket och inte energi­relaterade problem”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Azelios energi­lagringssystem, TES.POD®, gör förnybar energi­ tillgänglig och kostnadseffektiv dygnet runt. Systemet lagrar energi­, från till exempel solceller, som värme i återvunnet aluminium. Den lagrade energi­n överförs till en Stirlingmotor för leverans av el och användbar värme, vid behov och under dygnets alla timmar, helt utan utsläpp. Jordbruksverksamheten i Sydafrika är omfattande och de energi­relaterade utmaningarna är stora. Utöver opålitlig, fossildriven och dyr el används kolförbränning för uppvärmning. Här är Azelios TES.POD väl lämpad för 100 % ersättning av fossilt bränsle, med stor potential för en utbredd användning och säkerställande av en hållbar, kostnadseffektiv och pålitlig energi­försörjning.

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80                                  

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:45 den 17 november 2021.

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energi­n blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi­ tillgänglig dygnet runt. Energi­n lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid, Kapstaden, Brisbane och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.