Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
13th of April 2021

Azelio publicerar sin årsredovisning för 2020

Azelios årsredovisning för 2020 har idag publicerats på företagets webbplats och finns tillgänglig här: https://www.azelio.com/sv/arsredovisning/2020-arsredovisning/

För att undvika tryckta kopior rekommenderar vi att du läser årsredovisningen digitalt.

 

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD                                        Fredrik Wäppling - CFO
Email: jonas.eklind@azelio.com                  Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80                                  Tel: +46 709 91 12 34                     

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energi­n blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi­ tillgänglig dygnet runt. Energi­n lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 160 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.