Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
25th of January 2021

Azelio och Svea Solar tecknar avsiktsförklaring för gemensamma projekt med energi­lagring och solceller

Azelio och Svea Solar har tecknat en avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla projekt med Azelios energi­lagring, TES.POD®, kopplat till solceller. Samarbetet kommer att sträcka sig över minst 3 projekt 2021, 5 projekt 2022 och 10 projekt 2023. Totalt 8 MW installerad effekt och mer än 100 MWh i motsvarande lagringskapacitet.

Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller. Som en del i utökning av sitt erbjudande till energi­lagringssegmentet i Sverige i synnerhet och Europa i allmänhet inleds ett samarbete med Azelio, som utvecklar energi­lagring för dygnsutjämning.

Azelios energi­lager, TES.POD®, lagrar förnybar energi­ som värme i återvunnet aluminium. Systemet producerar sedan el och värme på efterfrågan, under dygnets mörka timmar och när direkt produktion inte är tillräcklig.

”Jag är stolt över att inleda detta samarbete och är glad över att Svea Solar vill adressera energi­lagringssegmentet tillsammans med Azelio. Våra lösningar kompletterar varandra perfekt och möjliggör användning av förnybar energi­ under dygnets alla timmar”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

”Svea Solar leder skiftet mot förnybar solenergi­ i Norden. Tillsammans med Azelio kommer vi att erbjuda en överlägsen energi­lagringslösning. Detta är ännu ett stort steg mot ett hållbart levnadssätt genom innovation för kunder över hela Europa”, säger Erik Martinson VD för Svea Solar.

Download

Contact

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD Azelio                              Ralf Wiesenberg - VP Business Development
Email: jonas.eklind@azelio.com                   Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80                                   Tel: +34 699 30 86 36

Fredric Anderberg – CCO Svea Solar                                  
Email: Fredric.anderberg@sveasolar.com    
Tel: +46 7 255 66 53