Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
22nd of September 2021

Azelio har startat produktion av sitt energi­lager TES.POD

Produktion i volymutförande av Azelios energi­lager TES.POD har startats enligt plan. För att säkerställa en hög kvalitet i såväl produkten som leverantörskedjan, bestående av ett 70-tal europeiska leverantörer, inleds produktionen i låg takt för att sedan skalas upp till höga volymer under 2022.

Azelio fortsätter sin kommersialisering planenligt och har nu uppnått ytterligare en viktig milstolpe då produktionen av energi­lagret TES.POD i volymutförande har inletts. Produktionskedjan består i montering av cylinderkit i bolagets faciliteter i Åmål, följt av slutmontering av komplett Stirlingmotor i fabriken i Uddevalla. Det termiska lagret slutmonteras av AQ Systems i Vaggeryd och den kompletta produkten sätts sedan samman vid respektive projektplats.

För att säkerställa hög kvalitet i produkt och leverantörskedja är produktionstakten inledningsvis låg och produktionen sker under stor övervakning. Kvaliteten ska sedan bibehållas vid höga volymer, vilket planeras för under 2022.

Azelio har hittills säkrat två order från Sverige och Dubai på två respektive en TES.POD, samt en villkorad order från Egypten på 20 TES.POD, vilket motsvarar 260 kW elektrisk effekt och 3,3 MWh lagringskapacitet. Bolaget har som mål att under 2021 teckna order och inleda leverans av ett eller två projekt i storleken 100 kW eller större.

”Att inleda produktion av TES.POD i volymutförande har varit ett av våra mål för 2021. Det är en stor och utmanande uppgift att säkerställa en leverantörskedja för en komplex systemprodukt som är helt ny på marknaden. Jag är mycket stolt och imponerad över hela organisationens arbete”, säger Jonas Eklind VD på Azelio.    

Contact

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD             
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: 0709 40 35 80