Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
31st of August 2021

Azelio har stärkt sin globala organisation med etableringar i Sydafrika och Australien

Azelios globala närvaro har stärkts med anställda landschefer (Country Directors) i Sydafrika och Australien. Båda dessa marknader har ambitiösa planer för en förnybar energi­försörjning och visar stor potential för Azelios energi­lagring med leverans av hållbar elektricitet och värme dygnet runt. En potential som nu stärkts med en lokal närvaro.    

Enligt den nationella utvecklingsplanen i Sydafrika kommer 18,8 GW förnybar energi­ att krävas till år 2030. För detta planerar den sydafrikanska regeringen att installera en energi­mix med 8,4 GW vindkraft, 8,4 GW solceller och 1 GW koncentrerad solenergi­.  Azelios banbrytande energi­lagring som möjliggör produktion av el och leverans av värme under dygnets alla timmar och till en låg kostnad, förbättrar avsevärt möjligheten att nå förnybara energi­målet i Sydafrika.

I jämförelse kommer Australien att behöva 26 GW förnybar energi­ till år 2040 med uppskattningsvis 6–19 GW styrbar produktion från lagring för att ersätta landets kolkraftverk. Azelios energi­lagring har en stor potential på den australiensiska marknaden med sin unika kapacitet att lagra förnybar energi­ och leverera el och värme som styrbar baskraft under dygnets alla timmar, inom och utanför elnätet.

Om Azelios landschefer i Sydafrika och Australien

Azelios landschef i Sydafrika, Reinhardt Labuschagne, har 14 års erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom energi­- och säkerhetsindustrin. Han har arbetat med stora gruvföretag såväl som med den kommersiella sektorn i södra Afrika. Före sin roll på Azelio arbetade Reinhardt för en global ledare inom hybridkraft och ansvarade där för bolagets större konton i södra Afrika.

Azelios landschef i Australien, Florian Naumann, har 10 års erfarenhet från affärs- och projektutveckling och etableringar och kommersialisering av nya teknologier inom den förnybara energi­sektorn. Florian ska arbeta för att etablera Azelio i Australien och främja ömsesidigt värdeskapande relationer med kunder och partners, som möjliggör en utbredd användning av Azelio energi­lagring på den australiensiska marknaden.