Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
4th of November 2021

Azelio går samman med 24 företag för att accelerera omställningen till nollutsläpp genom energi­lagring för användning dygnet runt

Azelio är medlem i det nystartade rådet, Long Duration Energy Storage Council, som lanseras under COP26 i Glasgow. Tillsammans med 24 andra teknikföretag, energi­aktörer och investerare arbetar vi för att snabba på omställningen till nollutsläpp till 2040 med hjälp av energi­lagring för användning dygnet runt.

25 företag har gått samman för att ge råd och stöd till regeringar och nätoperatörer om energi­lagring för användning under dygnets alla timmar, så kallad Long Duration Energy Storage (LDES). Ambitionen är att möjliggöra en global utbyggnad av 85–140 TWh energi­lagring av LDES till 2040, vilket kommer kunna eliminera mellan 1,5 och 2,3 Gt CO2, som idag årligen genereras av fossila bränslen och för att balansera elnätet.

Energi­sektorn står för omkring en tredjedel av de globala utsläppen. Genom en ökad användning av energi­lagring för dygnets alla timmar kan vi minska utsläppen med upp till 2,3 Gt CO2 till 2040 och skapa ett utsläppsfritt elnät”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio. 

Förnybar energi­ är oförutsägbar i sin natur, eftersom vi inte kan styra över när solen skiner eller vinden blåser, och vi kan inte heller begränsa vårt energi­behov till specifika timmar på dygnet. Därför används fossila bränslen idag för att motverka obalanser i elnätet och hantera skillnaden i energi­produktion eller balansera elunderskott.

”För att kunna öka användningen av förnybart i vårt energi­system behöver vi göra intermittenta energi­källor som sol och vind tillgängliga när vi behöver det. Energi­lagring för dygnets alla timmar, så kallad long duration energy storage, är nyckeln för att klara omställningen, eftersom det på ett kostnadseffektivt sätt lagrar och gör förnybar energi­ tillgänglig,” säger Jonas Eklind. 

När användningen av förnybar energi­ ökar kommer förmågan att skapa tillräcklig kapacitet vara nyckeln för att lyckas med omställningsarbetet. För att accelerera arbetet mot netto-noll skulle 1 TWh av lagringskapacitet behövas till 2025. Idag har enbart 7 procent av denna kapacitet byggts ut.

En global utbyggnad på mellan 85-140 TWh av energi­lagring för användning dygnet runt täcker omkring 10 procent av all elektricitet som förbrukas, vilket i sin tur kräver omkring 1500 till 3000 miljarder USD i investeringar. Det motsvarar mellan 4 till 7 gånger TWh av dagens installerade Lithium-ion batterier och 5 till 11 gånger investeringarna i förnybar energi­ under 2020.

Om LDES Council
LDES council är en global, vd-ledd organisation som består av totalt 25 företag. Rådet syftar till att accelerera tillgången till förnybar energi­ under dygnets alla timmar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, genom att driva innovation, kommersialisering och utbyggnad av energi­lagring. Bland medgrundarna finns bolag som Breakthrough Energy Ventures (som grundats av Bill Gates), Alfa Laval och Siemens Energy. Rådet ska förse myndigheter, industri och samhället med faktabaserade råd och information från medlemsföretagens breda erfarenhet, vilket inkluderar energi­företag, teknikutvecklare, investerare och slutanvändare.
Mer info: https://www.ldescouncil.com/ 

Contact

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD

Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80