Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
29th of March 2021

Azelio får kommersiell order i Sverige för sitt energi­lager TES.POD[®]

Azelio erhåller en order i Sverige från Industrisupport i Åmål AB på två enheter av sitt energi­lager TES.POD. Azelios TES.POD kommer att lagra överskottsenergi­ från en solcellsanläggning om 446 kW och göra solenergi­n tillgänglig dygnet runt som el och värme. Installationen av Azelios energi­lager kommer att öka Industrisupport i Åmål AB:s användningen av förnybar energi­ med 24% och minskar därmed utsläpp från energi­användning med 168 ton koldioxid per år.

Ordern är av strategisk betydelse för Azelio då det är det första kommersiella projektet på den svenska marknaden. Beställningen av två TES.POD-enheter görs på kommersiella villkor och Azelios energi­lagringslösning har valts framför lithiumjonbatterier. Systemet kommer att kombinera Azelios TES.POD med solceller som installerats av Svea Solar, Sveriges största installatör av solceller och samarbetsparter till Azelio för gemensamma projekt, för att bättre nyttja den producerade förnybara energi­n. Azelios TES.POD flyttar överskottsenergi­ för att matcha efterfrågan och skapar en förnybar baskraft, samt förser Industrisupport i Åmål AB med värme som även minskar beroendet av fjärrvärmenätet.

”Det här är en milstolpe av strategisk betydelse för Azelio. Vi har ett påbörjat kommersiellt projekt i Dubai. Denna order visar mångsidigheten av vårt energi­lager och bevisar den kommersiella lönsamheten även i norra Europa ”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Industrisupport i Åmål AB äger ett industrihotell på 22 000 m2 där lokaler hyrs ut till industrikunder. Driften av lagringsenheterna kommer att hanteras av Azelio under de första tre åren.

”Vi har ett stort energi­behov och en ambition att använda energi­n mer ekonomiskt och miljömässigt. Vi har installerade solceller och ser nu fram emot att utöka vår användning av förnybar energi­ och stärka vår hållbarhetsprofil med Azelios energi­lagring”, säger Jimmie Karlsson på Industrisupport i Åmål AB.       


Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 29 mars 2021.

Download

Contact

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80