Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
4th of January 2021

Azelio business update: Installationsprojektet med Azelios första TES.POD i Dubai har inletts

”Det gläder mig att det första kommersiella installationsprojektet med vårt energi­lagringssystem, TES.POD®,  har startat. Vi har därmed uppfyllt våra huvudmål för 2020 – att verifiera energi­lagringssystemet samt att säkra och påbörja installationen av vår första kommersiella order”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Azelio offentliggjorde den 9 december 2020 att bolagets energi­lagringslösning TES.POD® ska installeras i Dubai. Den kommer där att ingå i ett mini-grid som ska driva ett besökscenter i Noor Energy 1-projektet, som är den fjärde fasen av Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR) Solar Complex. Världens största anläggning för koncentrerad solenergi­ (CSP).

Azelio har nu inlett installationen med förberedande arbete på sajten. Den 20 december besökte ett team från Azelio och ALEC Energy platsen där TES.POD® kommer att lagra energi­ som genereras av ett solcellsfält som är dedikerat till att driva besökscentret.

Utformningen av detta mini-grid kommer att bli en bra illustration av hur Azelios energi­lager för dygnsutjämning kan möjliggöra en global grön omställning. Även om det är en installation i mindre skala så motsvarar det utmaningarna som finns i större system.

“Det fina med vårt energi­lagringssystem TES.POD®, är att det är perfekt lämpat som en behovsstyrd förnybar baskraft. Det är optimerat för en dygnscykel och lagrar energi­ till mycket konkurrenskraftig kostnad jämfört med både förnybara och fossila teknologier. Det gör vår TES.POD® unik och perfekt att kombinera med solenergi­”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Grunden för systemet som driver besökscentret är 300 kW solceller, som genererar el under soltimmar. Samtidigt laddar det Azelios TES.POD® som sedan genererar el på efterfrågan under dygnets mörka timmar och då direkt produktion från sol inte är tillräcklig. .