Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
6th of September 2021

Azelio beviljas två patent för sin energi­lagringsteknologi

Azelio har fått två nya patent publicerade. Patenten har beviljats i USA och Kina samt i Sverige och är relaterat den termiska energi­lagringens funktion och effektomvandlingen samt överföring av lagrad energi­ till el och värmegenerering. Azelio har nu 16 beviljade patent och ett flertal patent under registrering.

Patentet som beviljats i Sverige beskriver energi­lagringssystemet TES.PODs funktion av den termiska lagringen och laddnings- och urladdningssystemet samt kraftomvandlingsenheten. Detta patent skyddar Azelios energi­lagringssystem TES.POD, som tas i volymproduktion i september 2021, och kommer framöver beviljas patent även i andra länder, för vilka processerna är pågående.

Det patent som nu beviljats i USA och Kina är sedan tidigare publicerat i Sverige. Patentet rör överföringen av lagrad energi­ från lagret till Stirlingmotorn för el- och värmegenerering. USA och Kina är båda betydande marknader för så väl utveckling av teknologi inom förnybar energi­ samt för installationer av energi­lagring. 

”Vi ligger långt fram i utvecklingen av energi­lagring och där patent är viktiga för att säkra avstånd till konkurrenter. Det är glädjande att se den höga innovationsnivån som finns inom bolaget och viljan att avancera teknologin och ligga i framkant”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.      

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind – CEO                                     
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: 0709 40 35 80

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energi­n blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi­ tillgänglig dygnet runt. Energi­n lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 170 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Azelio: www.azelio.com.