Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
2nd of June 2021

Azelio är utvalt av Energi­myndigheten och Business Sweden till Accelerator-program i Indien och Indonesien

Som utvald medlem i Accelerator-programmen för Indien (ISIA) och Indonesien (BAPI) ges Azelio ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för förnybar energi­. Programmen pågår över 18 till 24 månader (2021 - 2022) och syftar till att underlätta affärsmöjligheter genom skräddarsydda delegationsresor, individuella mötesarrangemang, affärsutvecklingsstöd och lokal marknadsföring och kommunikation.

Indien är en av marknaderna med störst potential för svenska företag inom förnybar energi­. Azelios energi­lagring har redan fått positiv uppmärksamhet i Indien för sin väl anpassade teknik för marknadens specifika utmaningar och behov. Sedan 2020 har Azelio en avsiktsförklaring i Indien med Atria Power för energi­lagring med leverans av el och värme.

Indonesien har ambitiösa mål om 23% förnybar energi­ till år 2025 med en total minskning av koldioxidutsläpp på 19%. Med ett rådande stort beroende av fossilt bränsle och ett stort antal samhällen utanför elnätet har marknaden en stor potential för förnybara energi­lösningar och dess decentraliserade förhållanden ger upphov till en specifik potential för energi­lagring.

”Indien och Indonesien är marknader med stor potential och där Azelios energi­lagring kan göra en positiv skillnad. Vi är glada över att ha accepterats i dessa Accelerator-program och ser fram emot att öka vår marknadsnärvaro tillsammans med Energi­myndigheten och Business Sweden”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Contact

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80