Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
25th of March 2021

Azelio är utvalt att presentera sin energi­lagring vid 2021 NREL Industry Growth Forum

Som ett av 40 globalt utvalda cleantechföretag kommer Azelio att presentera sin energi­lagringslösning, TES.POD, för investerare och intressenter inom cleantech vid 2021 NREL Industry Growth Forum.

Azelio har valts ut för att presentera sin TES.POD vid 2021 NREL Industry Growth Forum (IGF), som kommer att hållas virtuellt den 20-22 april 2021. IGF, som firar sitt 26-årsjubileum, är värd för US Department of Energy:s National Renewable Energy Laboratory (NREL). Ett av USA:s främsta forum för företagare inom cleantech och branschexperter. Azelio valdes ut efter en omfattande urvalsprocess.

”Vi är stolta över att vara bland de 40 bolag som valt ut till 2021 NREL Industry Growth Forum, och som det enda bolaget från Sverige. Att göra förnybar energi­ tillgänglig på efterfrågan dygnet runt och till en låg kostnad är en förutsättning för en global grön omställning. Vi ser fram emot att presentera hur Azelio gör detta möjligt för investerare och branschrepresentanter på forumet i april”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Mer än 600 cleantech-investerare, entreprenörer och branschrepresentanter förväntas delta i årets NREL IGF. Bland dem kommer 40 av världens mest lovande nya cleantechföretag, inklusive Azelio, att presentera sina lösningar.

"Vi står inför globala påtryckningar för att minska negativ klimatpåverkan och säkerställa rent vatten, ren luft och hållbara energi­- och livsmedelssystem", säger Sheila Ebbitt, programchef för IGF. ”Vi fick ansökningar från hela världen och från olika teknologisektorer. Det var en utmaning för vår investeringskommitté att begränsa urvalet till de 40 främsta.”

För mer information om 2021 NREL IGF, besök: https://www.nrelforum.com/ .

Download

Contact

För mer information om Azelio, kontakta:
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80