Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
22nd of January 2020

Nya namn på Azelios aktieägarlista efter övertecknad företrädesemission

Azelio genomförde nyligen en övertecknad företrädesemission om 350 miljoner kronor. I samband med emissionen tillkom bland annat Ilija Batljan som femte största aktieägare i Azelio, tillsammans med ett stort antal privata och institutionella investerare.

I slutet av december 2019 meddelade Azelio en överteckning av sin företrädesemission om 350 miljoner kronor. Annonseringen gjordes tillsammans med nyheten om att Azelio startat upp sitt verifieringsprojekt i Marocko. Efter emissionen är Blue Marlin AB kvar som största aktieägare i bolaget och Back in Black Capital Ltd är numera den andra största aktieägaren. Många nya privata och institutionella investerare har även tillkommit, däribland Ilija Batljan som femte största aktieägare i Azelio.

”Det är glädjande att välkomna nya aktieägare till Azelio. Vi har en stark ägarbas och känner ett stort engagemang från såväl organisationen som ägare och marknaden för den adresserade globala utmaningen i ökad tillgång till förnybar energi­. Azelio befinner sig i en spännande fas med flertalet signerade avsiktsförklaringar och det nyligen startade verifieringsprojektet i Marocko”, säger Bo Dankis, Styrelseordförande för Azelio.  

Contact

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – CEO                                    
Email: jonas.eklind@azelio.com
                

Tel: +46 709 40 35 80