Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
21st of September 2020

Azelios energi­lagringsteknik betydligt mer hållbar än litiumbatterier

Klimatpåverkan av Azelios energi­lagringssystem (TES.POD) är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer. Det visar en livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE för att bestämma CO2-utsläppen från Azelios system under hela dess livslängd.

I studien antogs att Azelios TES.POD, litiumjonbatterier och dieselgeneratorer skulle leverera elektricitet under 13 timmar per dag i 25 år. Studien bortser således från att Azelios system även levererar en betydande mängd värme som kan användas som energi­ i en mängd applikationer. Jämförelsen mellan Azelios TES.POD och litiumjonbatterier fokuserade endast på energi­lagringen och exkluderade därför miljöeffekterna av att generera den el som krävs för att ladda systemen. På grund av osäkerhet kring litiumjonbatteriers livslängd byttes dessa i studien ut en, två respektive tre gånger under de 25 åren.

Rapporten visar att klimatpåverkan av Azelios system är 23 g CO2/kWh, vilket är 29% lägre än för litiumjonbatterier även om man antar att batterierna endast byttes en gång på 25 år (32 g CO2/kWh) och 96% lägre än för en högeffektiv dieselgenerator (523 g CO2/ kWh). Skulle hänsyn tas till den värme som Azelios system genererar ökar dess försprång ytterligare.

Studieupplägget inkluderar transport och produktion av material och komponenter, tillverkning av utrustning, transport, montering och installation av komponenter, drift och avveckling. Mer än 650 komponenter per TES.POD-enhet ingick samt smältning av lagringsmaterialet. I denna studie antogs att både TES.POD och litiumjonbatteriet skulle laddas med en förnyelsebar energi­källa och därför inte generera några direkta utsläpp under deras livslängd.

Azelios unika energi­lagringsteknik lagrar energi­ från exempelvis sol- och vindkraft som värme i återvunnet aluminium och genererar el och värme vid behov dygnet runt till en låg kostnad. Systemet drabbas inte av någon nedbrytning över tid och är helt återvinningsbart vid slutet av dess livslängd. Det är modulärt och kostnadseffektivt från installationer på 0,1 MW upp till installationer på 100 MW.

RISE är ett svenskt oberoende, statligt forskningsinstitut. Studien har granskats av tredje part i enlighet med ISO14044: 2006.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – VD på Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: 070-940 35 80

 

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi­ i återvunnen aluminium och har en total effektivitet på upp till 90 % från energi­ till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW utan att kapaciteten reduceras över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Ouarzazate.

Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Download