Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
13th of January 2020

Azelio tecknar avsiktsförklaring om energi­lagringsprojekt i Jordanien

Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Detta projekt är avsett att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi­lagringsteknik i Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023. Kapaciteten förväntas fördela sig tidsmässigt enligt följande: 50 kW 2020, 3 MW 2021, 7 MW 2022 och 15 MW 2023.

Det första projektet kommer att ha en kapacitet på 50 kW med 13 timmars lagring och ska installeras i Jordanien under fjärde kvartalet 2020. Den preliminära slutkund som identifierats har lämnat ett Expression of Interest (EoI) av att utvärdera Azelios teknik för elförsörjning till ett stålverk. Systemet är avsett att minska fabrikens elförbrukning från elnätet under toppar. Den första enheten ska visa teknikens förmåga för denna tillämpning vid kundens anläggning och är tänkt att följas av större enheter under 2021 för att sänka kundens elkostnad ytterligare.

Båda parternas avsikt är att HAE ska bli en av Azelios försäljnings-, installations- och O&M-partner i Jordanien. HAE är ett privatägt generalentreprenadföretag som under sex decennier (sedan 1961) framgångsrikt genomfört flera olika typer av komplexa projekt i Jordanien. HAE är certifierad som ett förstklassigt entreprenadföretag i Jordanien med flera discipliner inom elektromekaniska arbeten och infrastrukturprojekt. HAE är intresserat av Azelios teknologi för tillämpningar med lång energi­lagring. Azelios aluminiumbaserade lagringslösning kan generera elektricitet vid behov dygnet runt. Fullt laddat producerar lagringssystemet el i 13 timmar till nominell effekt.

Vi är mycket glada att tillsammans med HAE gå in i Jordanien för att visa vår tekniks förmåga att kompensera för höga elkostnader via elnätet. Detta är ett mycket intressant segment för oss eftersom de kommersiella drivkrafterna är starka”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Förnybar energi­ har utvecklats enormt i Jordanien och Mellanöstern på senare år. Azelios banbrytande teknik ökar potential ytterligare för förnybar energi­. HAE är övertygat om att man tillsammans med Azelio kommer att möjliggöra en för kunder att verka effektivt genom att ge dem tillgång till förnybar energi­ dygnet runt”, säger HAEs General Manager Assistant Mohammed Atieh.

Contact

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – CEO                                     
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80   

Ralf Wiesenberg – VP Business Development
Email:
ralf.wiesenberg@azelio.com

Tel: +34 699 30 86 36