Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
24th of June 2020

Azelio tecknar avsiktsförklaring med Trimark Associates för energi­lagringsprojekt på den nordamerikanska marknaden

Avsiktsförklaringen med det amerikanska bolaget Trimark Associates Inc. (Trimark) innefattar installationer om 45 MW av Azelios energi­lagring fram till år 2025 på den nordamerikanska marknaden, där Trimark kommer att vara systemintegratör. Utöver denna avsiktsförklaring avser parterna att utöka samarbetet med ytterligare projekt då första installationerna har inletts.

Azelios introduktion till den amerikanska marknaden fortsätter med avsiktsförklaringen och samarbetet med Trimark. Med sin gedigna expertis inom kraftsystem avser Trimark att integrera Azelios energi­lagring i kommande energi­projekt. Azelios lagringslösning kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energi­källa för att kostnadseffektivt lagra och leverera förnybar el och värme dygnet runt. De första projekten är inriktade på 150 kW 2021, följt av 3 MW 2022, 6 MW 2023, 12 MW 2024 och 24 MW 2025.

Trimark är baserade i Kalifornien och erbjuder integrerade tjänster inom hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt fältinstallation, integration, testning och löpande underhåll av kraftverk. Bolaget är engagerat och bidragande i det amerikanska statliga initiativet "Greening the grid", som syftar till att förbättra modernisera elnätet. Syftet med samarbetet med Azelio är att positionera Trimark som en av Azelios regionala partner för att integrera Azelios energi­lagring i förnybara energi­projekt på den nordamerikanska marknaden.

”Azelio får genom det här samarbetet möjligheten att arbeta nära en av branschens mest erfarna företag. Trimarks innovativa strategi för energi­system hjälper oss att utveckla en helt integrerad lagringslösning. Det kommer att bidra till ett ökat värde för slutanvändare”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

”Trimark-teamet ser fram emot att arbeta med Azelio och deras framtidsinriktade teknologi. Lagring av energi­ för användning dygnet runt är inte bara visionen för Kaliforniens kontrollområdesoperatör, den är också i linje med Trimarks vision om "Greening the Grid". Vårt egenutvecklade kontrollsystem Vantage har implementerats med framgång för styrning av batterilagringssystem. Jag är övertygad om att även Azelios lagringsteknologi också kommer att styras effektivt med Vantage”, säger Mark J. Morosky, VD för Trimark. https://trimarkassoc.com/

Download

Contact

För mer information, kontakta
Jonas Eklind – VD för Azelio                        
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80