Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
20th of April 2020

Azelio tecknar avsiktsförklaring med partner i Chile om energi­lagringsprojekt till gruvindustrin

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring med det chilenska företaget Industria Mecánica VOGT S.A. (VOGT) för energi­lagringsprojekt till gruvindustrin i Latinamerika. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete om 10 MW installerad kapacitet av Azelios energi­lagring från 2021 till 2024. Samarbetet förväntas utökas med ytterligare projekt efter detta första avtal.

Azelios energi­lagring ska tillsammans med solceller användas till att förse VOGTs pumpsystem för gruvindustrin med förnybar el dygnet runt. De första projekten omfattar 50 kW under Q1 2021 och 100 kW under Q3 2021, följt av ytterligare 2 MW 2022, 3 MW 2023 och 5 MW 2024.

VOGT är en ledande leverantör av pumpsystem för gruvindustrin i Latinamerika. Bolagets kunder inkluderar några av de största metall- och icke-metalliska gruvföretagen i regionen. Pumpsystemen kräver elektricitet dygnet runt. Då många gruvor ligger utanför elnätet tillhandahålls elektricitet för närvarande främst av dieselgeneratorer. Med denna avsiktsförklaring vill VOGT komplettera sitt erbjudande och förse pumpsystemen med tillförlitlig och förnybar el. Förutom att minska miljöpåverkan kommer Azelios teknik också att sänka elkostnaden betydligt, som idag är hög med anledning av dyr diesel. Dessutom har VOGT ett intresse av att bli Azelios lokala partner på den chilenska marknaden för att tillsammans utveckla projekt och utföra drift och underhåll relaterat till Azelios teknologi.

”Att samarbeta med ett väletablerat bolag som VOGT och att introducera vår teknik för gruvindustrin är mycket positivt för Azelio. Vi ser fram emot att visa de kommersiella och miljömässiga värden som Azelios energi­lagring innebär”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

”Vi är glada över att initiera detta samarbete med Azelio och tillsammans utveckla erbjudandet för bolagets energi­lagring i regionen. Det är en möjlighet för oss att förbättra värdet till våra kunder med en renare och billigare elförsörjning till våra pumpsystem, säger Alberto Campos, VD för VOGT.

Download

Contact

För ytterligare information, kontakta
Jonas Eklind – CEO                                     
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80