Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
28th of September 2020

Azelio och Stena Aluminium planerar samarbete kring energi­lager

Azelio och Stena Aluminium planerar för ett globalt och långsiktigt samarbete där Azelios energi­lager ska färdigställas hos Stena Aluminium. Energi­lagren får en egen produktionslinje där de kommer att fyllas med återvunnen flytande aluminium. Tillvägagångssättet är ett genombrott i industrialiseringen av produkten som medför stora energi­besparingar och ger Azelios energi­lagringssystem en ännu starkare klimatprofil.

”Cirkulär ekonomi är centralt i Azelios erbjudande. Vi lagrar förnybar energi­ i en återvunnen råvara som dessutom har de goda egenskaperna att inte tappa lagringskapacitet över tid och kan återvinnas igen. Samarbetet med Stena Aluminium blir en viktig kugge i vårt arbete med att leverera hållbara lösningar för lagring av förnybar energi­”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

”Vi ser fram emot samarbetet med Azelio eftersom det är ett steg i vår strategiska utveckling av verksamheten. Ambitionen att sträva mot en cirkulär ekonomi är centralt även i vår verksamhet, och tillsammans kommer vi nu att utveckla framtidens hållbara lösningar inom energi­lagring”, säger Johan Thunholm, VD för Stena Aluminium.

Samarbetsavtalet med Stena Aluminium är ett led i Azelios förberedelser för volymproduktion av sina energi­lagringssystem, vilken beräknas planeras starta under tredje kvartalet 2021.

Klimatpåverkan av elektricitet som levereras från Azelios energi­lagringssystem har i en livscykelanalys visat sig motsvara 23 gCO2/kWh, vilket är väsentligt lägre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt lägre än för dieselgeneratorer vid motsvarande tillämpning. Genom att fylla energi­lagren direkt vid Stenas smältverk minskar denna klimatpåverkan ytterligare.

Azelio lagrar energi­ från till exempel sol och vind i en aluminiumlegering och gör den tillgänglig dygnet runt som el och värme. Aluminium är ett fördelaktigt material både miljömässigt och ekonomiskt, då det kan återvinnas hur många gånger som helst och heller inte tappar lagringskapacitet över tid. Genom att använda återvunnen aluminium sparas ca 95% av den totala energi­mängd som används vi framställande av aluminium från bauxit.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – VD på Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: 070-940 35 80

Johan Thunholm, VD Stena Aluminium

Tel: 010-445 9510

Om Stena Aluminium

Stena Aluminium är Norra Europas ledande producent av cirkulär aluminium framställd genom återvinning. Vid sin anläggning i Älmhult produceras årligen cirka 77 000 ton aluminiumlegeringar av premiumkvalitet. Stena Aluminium är en del av Stena Metallkoncernen som ligger i framkant inom återvinning och arbetar aktivt tillsammans med sina partners för att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi.

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserar sig på lagring av energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi­ i återvunnen aluminium och har en total effektivitet på upp till 90 % från energi­ till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW utan att kapaciteten reduceras över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate.

Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Download