Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
9th of December 2020

Azelio når viktig milstolpe med första kommersiell order på sitt energi­lager

Azelio har erhållit en första kommersiell order på sitt energi­lager från det Dubaibaserade projektutvecklingsbolaget ALEC Energy. Därmed når Azelio en viktig milstolpe i industrialiseringen av sin unika energi­lagringsteknik. Energi­lagret ska ingå i ett mindre system i fas IV av en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Complex i Dubai.

Denna strategiskt viktiga order för Azelio sker på kommersiella villkor och återspeglar att den är för en enhet. Azelios energi­lager TES.POD® ska ingå i ett system som försörjer ett besökscenter i fas IV av Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR) Solar Complex med energi­. Utöver Azelios lagringslösning kommer systemet även att bestå av bland annat solceller och litiumbatterier. Azelios TES.POD® ska användas för att göra solenergi­ tillgänglig under hela dygnet, medan batterier ska upprätthålla stabilitet i det lokala nätet.

MBR Solar Complex upptar en yta av 77 kvadratkilometer i Dubai, vilket är lika stort som Malmö stad. Noor Energy 1, som ägs av Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), ACWA Power och Silk Road Fund, utvecklar för närvarande 950 MW solenergi­teknik (fas IV) i solparken. MBR Solar Complex planeras att år 2030 ha en kapacitet om 5 000 MW.

Ordern på Azelios energi­lager kommer från ALEC Energy, en division inom Dubaibaserade ALEC Engineering and Contracting L.L.C (ALEC) med över 12 000 medarbetare. ALEC Energy är den ledande EPC-entreprenören för projektet.

”Detta är en viktig milstolpe för Azelio och vi är glada att nå den tillsammans med ALEC Energy. Genom att finnas på plats i världsledande MBR Solar Complex kan vi visa upp vår lösning för viktiga målgrupper och illustrera hur vårt energi­lager för dygnsutjämning kan göra solenergi­ och andra förnybara energi­resurser tillgängliga dygnet runt till en attraktiv kostnad”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

”Energi­lagring för dygnsutjämning är en viktig komponent i övergången från fossil till förnybar energi­ och en nyckel till tillförlitlig tillgång till ren energi­ dygnet runt. ALEC Energy är stolta över att vara pionjärer med Azelios teknologi i detta system”, säger ALEC Energys General Manager James Stewart.

Azelio och ALEC Energy undertecknade nyligen en avsiktsförklaring om 49 MW installerad kapacitet av Azelios energi­lager till 2025, som planerats att inledas med ett mindre kommersiellt projekt. ALEC Energy installerar även Azelios verifieringsprojekt i Abu Dhabi som genomförs tillsammans med Masdar och Khalifa University.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – VD                                              Ralf Wiesenberg - VP Business Development

Epost: jonas.eklind@azelio.com                        Epost: ralf.wiesenberg@azelio.com

Tel: 0709 - 40 35 80                                          Tel: +34 699 30 86 36

 

Denna information är sådan som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl 09.45 CET.