Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
6th of March 2020

Azelio inviger sitt energi­lager i solparken Noor i Marocko

Azelio har installerat sitt energi­lager med produktion av förnybar el dygnet runt i den världsledande solparken Noor i Ouarzazate, Marocko. Under torsdagen den 5:e mars anordnades en invigningsceremoni tillsammans med Marockanska statliga Masen och ett stort antal prominenta gäster.

En välbesökt invigningsceremoni för Azelios lagring av förnybar energi­ ägde rum i solparken Noor i Ouarzazate, Marocko med bland annat regeringsrepresentanter från ett flertal länder, Världsbanken, IFC och ambassadörer. Installationen är en del i ett samarbetsavtal mellan Azelio och statliga Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) inom teknisk utveckling och affärsutveckling där Masen stöttar kommersialiseringar av Azelios teknologi till afrikanska länder. En verifiering av energi­lagret kommer att initieras under det första kvartalet 2020 och de första kommersiella installationerna planeras senare samma år, följt av serieproduktion i bolagets fabrik i Uddevalla som inleds 2021.

Azelio har utvecklat en lösning för att effektivt lagra förnybar energi­ från sol- och vindkraft och göra den tillgänglig dygnets runt. Systemet lagrar energi­n i återvunnen aluminium,  innehåller inga sällsynta mineraler och har ingen reducerad lagringskapacitet över tid. Lösningen är skalbar och konkurrenskraftig från 100 kW upp till 100 MW och fyller ett stort tomrum på marknaden på vägen mot tillgång till hållbar energi­ för alla.

”Samarbetet med Azelio är ett bra exempel på Masens utvecklingsstrategi i att utvärdera, samutveckla och främja banbrytande lösningar. Vi är stolta över att ha Azelios lösning representerad på solparken Noor, säger Masens VD, Mustapha Bakkoury.

”Vi har en ambitiös utvecklingstakt och kommersialiseringen av vår teknologi. Då är Masens gedigna erfarenhet av förnybar energi­ av stort värde för oss. Att vara närvarande i solparken Noor, en av världens ledande arenor för förnybar energi­ markerar ett stort steg för Azelio och är plattformen för att bli en betydande global industriell aktör, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Azelios invigning i Noor solpark i Marocko 5e mars 2020

Contact

För ytterligare info, kontakta
Jonas Eklind – CEO of Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 70 940 35 80