Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
30th of November 2020

Azelio får fyra nya patent godkända

Energi­lagringsbolaget Azelio har beviljats fyra nya patent. Patenten avser innovationer för att effektivt lagra energi­ och generera elektricitet ur värme, vilket är centralt för att kunna lagra förnybar energi­ och göra den tillgänglig dygnet runt på ett effektivt sätt.

”Att vi på kort tid får fyra patent godkända visar på innovationshöjden i vår energi­lagringslösning och stärker vår position gentemot konkurrenter. Vi har utvecklat unika sätt att ta tillvara energi­, lagra och göra den tillgänglig när den behövs. De nya patenten kompletterar våra tidigare godkända patent på ett affärsmässigt relevant sätt”, säger VD Jonas Eklind.

Två av patenten avser utformningen av själva lagringsenheten medan två gäller bolagets Stirlingmotor. Patenten sträcker sig till år 2040 respektive 2039. Bolaget avser att på basis av dessa patent utöka patentskyddet för bolagets tekniker i flera geografier.

Azelio arbetar kontinuerligt med att skapa ett immaterialrättsligt skydd för sitt energi­lagringssystem, TES.POD®. Bolagets patentportfölj omfattar bland annat specifika komponenter som är kritiska för prestandan hos bolagets Stirlingmotor samt detaljer i energi­lagrets utformning och funktionssätt. Totalt har Azelio 13 godkända patent, 15 patentansökningar under handläggning och förbereder   patentansökningar för ytterligare innovationer.

Azelios unika lösning, TES.POD® lagrar energi­ i återvunnen aluminium vid 600 grader. Energi­n omvandlas vid efterfrågan via en Stirlingmotor till el och 55-65 gradig värme. Systemet är mycket konkurrenskraftigt med en total verkningsgrad om upp till 90 procent från el till utgående energi­. Lösningen är modulbaserad och kostnadseffektiv från 0,1 MW till 100 MW och kan förse till exempel sjukhus, fabriker, gruvor och mindre samhällen med förnybar energi­ dygnet runt.

Download

Contact

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind - VD Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 70 940 35 80