Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
1st of June 2020

Azelio business update - Fortsatta framsteg och utökat kapitalbehov med anledning av Covid-19

Azelio har tidigare meddelat att Covid-19 förskjuter bolagets övergripande tidplan med ett kvartal till följd av rådande reserestriktioner. Samtidigt har investeringar relaterade till produktionsstart kunnat flyttas fram, varför bolaget nu är finansierat till december 2020 (tidigare september 2020).

Tre månaders förskjutning bedöms också gälla tiden tills Azelio når positivt kassaflöde, vilket leder till ett utökat finansieringsbehov på ca 75 miljoner kronor. Konkretisering av det ökade behovet har vuxit fram efter utvärdering av projektens påverkan av framflyttningen. Därmed uppskattas nu Azelios kvarvarande finansieringsbehov vara 375 miljoner jämfört med tidigare angivna 300 miljoner kronor.

Azelio befinner sig ett händelserikt och positivt skede. Invigningen av bolagets energi­lager på den världsledande solparken Noor i Marocko skapade stor uppmärksamhet världen över. Detta ledde till ett stort inflöde av nya intressanta möjligheter från potentiella kunder med relevanta projekt samt potentiella samarbetspartner. Den kommersiella utvecklingen fortsätter med nya avsiktsförklaringar. Det senaste är med VOGT som är en ledande leverantör av pumpsystem i Latinamerika, bland annat till gruvindustrin.

Verifieringen av bolagets energi­lagringsteknologi inleddes som planerat under Q1 2020. På grund av COVID-19 och reserestriktioner har verifieringen initialt fokuserats till installationen vid bolagets utvecklingscenter i Åmål istället för vid den identiska installationen i Marocko som var den ursprungliga planen. Justeringarna för COVID-19 har kunnat genomföras utan att några projekt behövt avslutas eller personal permitteras.

Azelios lagringsteknologi kan producera distribuerad el dygnet runt, helt utan utsläpp och utan användning av sällsynta jordartsmetaller. Själva lagringsmediet kan återanvändas gång på gång utan förlorad kapacitet. Kostnaden för Azelios lösning är i många användningsområden mycket konkurrenskraftig. Det gäller inte minst som alternativ till dieseldrivna generatorer som idag används världen över för de ca 3 miljarder människor som saknar tillförlitlig anslutning till ett elnät.

I enlighet med tidigare kommunikation förväntar sig Azelio den första kommersiella installationen under Q4 2020 och start av serieproduktion under Q3 2021. På forskningsinstitutet RISE, styrt av svenska staten, pågår nu en livscykelanalys av Azelios teknologi för att precisera dess miljöeffekter. Den pågående utvärderingen av att tillvarata värmen från systemet visar kommersiellt intressanta resultat även för denna del.

För ytterligare info, kontakta
Jonas Eklind – VD på Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 70 940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni, 2020 kl. 08:00 (CET).   

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi­ med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi­ i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi­ till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Download