Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
19th of October 2020

Azelio business update - Azelio har framgångsrikt verifierat sitt energi­lagringssystems prestanda

Azelio har framgångsrikt genererat verifieringsdata så att prestandan för bolagets energi­lagringssystem kunnat verifieras i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget har därmed nått en viktig milstolpe i kommersialiseringen av sitt energi­lagringssystem.

Certifieringsorganet DNV-GL har meddelat att de kommer att utfärda en initial verifieringsrapport inom fyra veckor, som kommer att göras tillgänglig för Azelios kunder.

Verifieringsprojektet har därmed resulterat i ett adekvat verifieringsunderlag för mindre kommersiella projekt vilket varit ett väsentligt delmål för Azelio under 2020. Verifieringsprojektet fortsätter för att generera längre dataserier för större kommersiella projekt.

Huvudsyftet med verifieringsprojektet är att skapa förutsättningar för slutkunder att erhålla extern finansiering för projekt med Azelios teknologi, vilket sker med hjälp av externt validerade verifieringsrapporter.

Download

Contact

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind - VD Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 70 940 35 80