Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
18th of February 2019

Solenergi­företaget Azelio förstärker enligt plan med utökad kompetens, nya testfaciliteter och närvaro i Marocko

Pressmeddelande, 18 februari 2019

Azelio har inlett året med fortsatt god utveckling. I linje med affärsplanen har den globala närvaron utökats med kontor i Marocko och utvecklingscentret i Åmål har expanderat sina testfaciliteter för produktverifiering. Bolaget har även stärkt upp med utökad kvalificerad kompetens för att driva på industrialiseringen i planerad takt och förbereda ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott.  

Azelio fortsätter avancera mot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott, stärkta av ett positivt 2018 där stort globalt intresse väckts för Azelios unika lagringsteknologi med hållbar elproduktion. Under 2019 ligger stort fokus på nästa milstolpe i industrialiseringen. Tillsammans med sin strategiska partner, marockanska statliga Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy), ska ett fullskaligt verifieringsprojekt uppföras i Marocko i slutet av året. För att ta detta viktiga steg i utvecklingen och jobba mot en global kommersialisering har Azelio, i linje med affärsplanen, utökat personalstyrkan med kvalificerad kompetens under senaste halvåret. De 61 anställda i början av sommaren 2018 har utökats med ytterligare 31 anställningar. Utvecklingscentret i Åmål expanderar med ytterligare testfaciliteter för verifiering inför kommande marknadsinstallationer. Den globala närvaron har även utökats med kontor i Marocko för att jobba nära tillsammans med Masen och de marockanska leverantörerna. Sedan tidigare har Azelio, utöver verksamheten i Sverige, ett kontor i Kina.

”Vi har ett händelserikt och positivt år i ryggen, och har nu fullt fokus på att ta nästa viktiga steg för att nå målen i vår affärsplan. Vi märker av ett stort intresse från såväl potentiella kunder som leverantörer och samarbetspartner, och framförallt är vi stolta över att så många kvalificerade personer söker sig till oss”, säger Jonas Eklind, VD.

Download