Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
7th of June 2019

Inbjudan till webcast: Azelio presenterar det utökade användningsområdet för sin unika energi­lagringsteknik

Azelios energi­lagringslösning för produktion av hållbar el dygnet runt har anpassats till solrika områden där elnäten antingen är instabila eller helt saknas. Med en ny viktig utveckling har Azelio breddat användningsområdet för sin unika teknologi så att el från olika förnybara källor kan tas emot och lagras som värme. Det öppnar en global marknad på vilken Azelio kan förbättra produktiviteten hos både existerande och planerade installationer. 

Är du intresserad av att veta mer om Azelio, företagets strategi, senaste framsteg och den unika teknologin som möjliggör produktion av förnybar el efter behov till en låg kostnad under dygnets alla timmar?

Måndagen den 17 juni klockan 15.00 – 15:45 kommer Jonas Eklind, VD för Azelio, hålla en presentation för investerare och andra intresserade av bolaget. Det kommer att finnas tid för frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Anmäl dig till den webbsända presentationen här: https://bit.ly/2IhPvEo

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Sahlin
Marketing & Communication Manager
E-post: johan.sahlin@azelio.com
Tel: 070 778 42 38