Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
26th of April 2019

Delårsrapport Azelio - Ett positivt första kvartal

Pressmeddelande: 26 april 2019, kl.07:58

Azelio har inlett 2019 enligt plan. Viktiga delar i detta arbete är förberedelserna för verifieringsanläggningen i Marocko under fjärde kvartalet i år samt konkretiseringar av de omfattande förfrågningar som inkommit från potentiella kunder efter att Azelios lagringsteknologi demonstrerades förra sommaren. Under kvartalet har Azelios avtal med Kinesiska Datang Holdings New Energy Technologies förlängts, ett kvitto på att teknologin är attraktiv på den progressiva kinesiska marknaden. Azelio har även uppmärksammats positivt av Världsbanken och Europakommissionen för sina hållbara lösningar. Efter periodens utgång tecknades en avsiktsförklaring med pakistanska JD Aviation om samarbete kring tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan.

Finansiell utveckling koncern

Kvartal 1: januari-mars 2019
  • Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 24 802 (14 227) tkr
  • Rörelseresultatet EBIT minskade till -28 161 (-15 563) tkr
  • Resultat per aktie -0,66 (-0,08), kr
  • Periodens resultat minskade till -28 152 (-15 553) tkr
  • Kassaflödet minskade till -73 071 (2 476) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 1: januari-mars 2019
  • Expanderar testfaciliteter för utvecklingscentret i Åmål
  • Förlänger samarbetsavtal med Kinesiska Datang Holdings New Energy Technologies
  • Världsbanken bjuder in Azelio till konferens i Sydafrika om planer för en hållbar energi­utveckling
  • Azelio bjuds in av Europakommissionen till InvestEU-event som innehavare av EU-utmärkelsen ”Seal of Excellence”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80  

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 07:58 (CET). 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energi­lösningar med högeffektiv och modulär koncentrerad solenergi­ (CSP) med termisk energi­lagring (TES) för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin unika förmåga att lagra energi­n under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 90 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.