Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
28th of February 2019

Bokslutskommuniké 2018 Azelio AB

2018 var ett positivt och händelserikt år för Azelio. Demonstrationen av bolagets egenutvecklade lagringsteknologi gav uppmärksamhet världen över och resulterade i förfrågningar från potentiella kunder i fler än 50 länder. Bolagets utveckling och industrialisering fortlöper enligt plan mot en fullskalig verifikationsanläggning i Marocko senare i år och mindre kommersiella projekt nästa år som följs av större volymer. Under fjärde kvartalet noterades Azelio på Nasdaq First North. I samband med detta tillfördes bolaget 242 miljoner kronor före emissionskostnader och fick 2 200 nya ägare, däribland ett antal starka och långsiktiga institutioner.

Finansiell utveckling koncern

Kvartal 4: oktober–december 2018

         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 26 005 (5 783) tkr

         Rörelseresultatet EBIT ökade till -26 390 (-31 423) tkr

         Resultat per aktie -0,16 (-0,16), kr

         Periodens resultat ökade till -26 341 (-31 329) tkr

         Kassaflödet ökade till 252 679 (-26 336) tkr, hänförligt till emission vid notering

 

Helår: januari– december 2018

         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till   70 341 (78 602) tkr

         Rörelseresultatet EBIT ökade till -91 959 (-95 645) tkr

         Resultat per aktie -0,77 (-0,77), kr

         Periodens resultat ökade till -91 845 (-97 443) tkr

         Kassaflödet ökade till 313 011 (-2 596) tkr, hänförligt till emissioner under 2018

         Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEJonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 (CET).