Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
28th of May 2019

Azelios VD Jonas Eklind tilldelas utmärkelsen Mission Innovation Champion vid en ceremoni i Vancouver

Azelios VD Jonas Eklind var Sveriges utvalda representant vid prisutdelningen för Mission Innovations fjärde årliga ministermöte i Vancouver den 27 maj, som sammanför ministrar, företagsledare och innovatörer. Vid ceremonin tilldelades Jonas Eklind Mission Innovation Champion tillsammans med pristagare som var och en representerar ett medlemsland inom Mission Innovation.

Mission Innovation lanserades vid Paris klimatkonferens 2015 som ett globalt initiativ från 22 länder och Europeiska kommissionen, på EU:s vägnar, för att påskynda globala innovationer inom förnybar energi­ och göra förnybar energi­ tillgänglig och tillförlitlig.

De utnämnda Mission Innovation Champions är individer med erfarenheter av att utveckla nya kreativa idéer som driver på omställningen i den förnybara energi­revolutionen. Innovatörer som utvecklar nya sätt att göra energi­ mer hållbar, tillförlitlig och billig.