Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
22nd of May 2019

Azelios unika energi­lagring nu även för solceller och vindkraft

I juni 2018 demonstrerade Azelio sin teknologi för energi­lagring som möjliggör leverans av hållbar elektricitet dygnet runt. Teknologin bygger på ett egenutvecklat termiskt energi­lager med en Stirlingmotor för produktion av el. Lösningen är anpassad till solrika områden för platser där elnät saknas eller är instabila. Med en ny viktig utveckling har Azelio breddat användningsområdet för denna unika teknologi så att el från förnybara källor kan tas emot och sedan lagras som värme. Givet vikten av lagring för en mer utbredd användning av förnybara alternativ anser Azelio att förmågan att ta emot el till sitt termiska energi­lager med hållbar elproduktion dygnet runt är av betydelse.

Det utökade användningsområdet av Azelio’s kärnteknologi har möjliggjorts genom Azelios fortsatta satsningar på forskning och utveckling. Den nya lösningen som möjliggör elektrisk uppvärmning av lagret använder samma teknik som redan tidigare användes för att flytta värme från lagret till Stirlingmotorn. Kompetensen inom detta område finns redan inom bolaget och kräver därför inte några nya resurser.

Azelio erbjuder sedan tidigare en lösning för lagring av solenergi­ för att säkerställa en hållbar distribuerad baskraft i områden kring solbältet. Lösningen kan således användas som alternativ till dieselgenererad el till en lägre kostnad i microgrid-system. Möjligheten att använda el från andra förnybara lösningar, så som solceller eller vindkraft, för att värma lagret innebär att Azelios nu kan komplettera etablerade teknologier med energi­lagring för hållbar elproduktion till en låg kostnad dygnet runt. Azelio erbjuder en unik lösning på den stora utmaningen i övergången från fossila bränslen, där elproduktionen från förnybara källor kännetecknas av väderberoende (intermittent) produktion samt för stor belastning på elnäten.

”Att nu kunna använda el för att ladda lagret gör att vi kan nå fler marknader med större geografisk variation, inkluderat Sverige och övriga norra Europa. Vi stärker konkurrenskraften hos förnybara alternativ och kan därmed öka användningen av hållbar el. Teknologi för förnybar elproduktion faller i pris hela tiden men bristen på konkurrenskraftig energi­lagring har ökat obalansen i produktion och efterfrågan. Detta har vi en lösning på. En stor fördel för oss och våra kunder är att ju billigare sol- och vindenergi­ blir, desto mer konkurrenskraftig blir Azelios lösning”, säger Jonas Eklind VD Azelio.

Download