Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
20th of March 2019

Azelio utvalt av Europeiska komissionen för InvestEU:s första matchmakingevent

Azelio valdes ut för ett InvestEU-event i Bryssel med syfte att samla den offentliga och privata sektorn under InvestEU-paraplyet. Azelio representerades av Jonas Eklind, VD, och deltog även i en särskild matchmaking-session som utvald av European Investment Project Portal (EIPP) och Seal of Excellence (SoE).

Seal of Excellence är en kvalitetsmärkning som tilldelas projektförslag som lämnats till Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation.

"Mycket intressant att träffa alla investerare och innovativa teknikföretag här i Bryssel. Jag är stolt över Azelio och mina kollegor som har utvecklat projekt belönade med Seal of Excellence", Jonas Eklind, VD för Azelio