Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
18th of November 2019

Azelio tecknar MoU om installationer motsvarande 120 MWe i Kalifornien

 Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med det amerikanska företaget BIODICO INC (Biodico) om ett projekt i Atascadero, Kalifornien. MoU-avtalet gäller ett samarbete om en kapacitet på cirka 120 MWe av Azelios energi­lagringsteknik på den amerikanska marknaden fram till 2024. Denna kapacitet fördelas med 13 kWe 2021 (Atascadero-projektet), 15 MWe 2022, 35 MWe 2023 och 70 MWe 2024. Kapaciteteten motsvarar cirka 9 000 enheter av Azelios system. 

Det första projektet väntas tas i drift 2021 som en kommersiell modell för Biodicos modulära och förnybara biobränsleproduktionssystem i staden Atascadero, Kalifornien. Azelios system kommer förse Biodicos system för biobränsleproduktion med elektricitet efter behov. Energi­systemet kommer inkludera solceller, vindkraft och Azelios lager som ska leverera baskraft till processen dygnet runt. Azelios enhet kommer drivas under verkliga förhållanden och fungera som modell för Azelios framtida projekt i Kalifornien.

Biodicos vision är att skapa och möjliggöra för miljövänliga biobränsleproduktionsanläggningar, som drivs på plats av förnybara resurser, för att reducera utsläppen av växthusgaser, tillhandahålla meningsfulla arbeten och bidra till lokal ekonomisk utveckling. Företaget har nödvändig kunskap om och först��else för det lokala regelverket och energi­situationen i Kalifornien för att kunna navigera rätt på den regionala energi­marknaden. Biodico har också ett omfattande nätverk av partners som stödjer detta projekt. Kaliforniens energi­kommission har på förhand godkänt Biodicos kommersiella demonstrationsprojekt, som ska ansöka om fullt bidrag i slutet av detta år. Det innebär en möjlig finansieringskälla för projektet.

I det första projektet kommer Azelios system att användas för att lagra energi­ från både solenergi­ och vindkraft för produktion av styrbar el, vilket maximerar den förnybara energi­försörjningen vid produktionen av biobränsle. När Azelios energi­lager är fullt laddat kan det generera el i 13 timmar vid nominell effekt. Med detta samarbete kommer Biodicos projekt för biobränsleproduktion förbättras genom en ökad andel av förnybar energi­försörjning.

Både Azelio och Biodico avser etablera och utöka sitt affärserbjudande i Kalifornien. Biodico kommer bli icke-exklusiv distributör av Azelios teknik i regionen.

Azelio utvecklas stadigt och jag är mycket nöjd över det stora intresset för Azelios teknik, vilket nu tar sig uttryck i ett tredje MoU-avtal på kort tid. Vi är också glada över att komma på plats på den amerikanska marknaden. Projektet i Kalifornien kommer demonstrera vår teknologis förmåga att lagra och producera energi­ från både solceller och vindkraft, något som kommer ge både Azelio och Biodico värdefull och nödvändig erfarenhet för att implementera vår lösning i större skala”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Biodico ser Azelios system som en betydande del av sin energi­försörjning för modulär och förnybar biobränsleproduktion. Förmågan att tillhandahålla förnybar energi­ dygnet runt är både tekniskt och kommersiellt viktigt. Miljömässigt är det rätt sak att göra och det har samtidigt finansiella fördelar, säger Russell Teall, President of Biodico.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – CEO    Ralf Wiesenberg – VP Business Development
Email: jonas.eklind@azelio.com Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80 Tel: +34 699 30 86 36

     
Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 18 november 2019. 

    
   
Om Azelio
    
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energi­lösningar med termisk energi­lagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energi­n under lång tid f��r produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energi­lagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.