Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
27th of May 2019

Azelio tecknar avtal med säljagent för hållbar elförsörjning till sjukhus i Afrika

Azelio har skrivit ett avtal som gör Pansanté AB till säljagent av Azelios energi­lagring med elproduktion för hållbar elförsörjning till sjukhus i mellersta och södra Afrika. Pansanté AB (www.pansante.com)  har själva utvecklat ett prisbelönt helhetskoncept för hållbara sjukhus och sjukvård. Då omfattningen av avtalet riktar sig till områden som saknar elnät erbjuder Azelios teknologi ett pålitligt, hållbart och kostnadseffektivt alternativ till dieselgeneratorer som baskraft. 

Pansanté AB är ett svenskägt bolag som bland annat erbjuder en nyckelfärdig lösning för hållbara sjukhus, tillsammans med infrastruktur, utbildning, underhåll, finansiering och ledning. Bolaget är etablerade i mellersta och södra Afrika där stora områden saknar ett elnät. Som en del i det hållbara konceptet har ett avtal skrivits med Azelio där Pansanté AB blir säljagent för Azelios lösning till sina egna och andras sjukhus i regionen för säkerställande av en pålitlig, hållbar och kostnadseffektiv elförsörjning.

Azelio erbjuder termisk energi­lagring med produktion av hållbar el mot efterfrågan dygnet runt. Sjukhus kräver en kontinuerlig elförsörjning och kan inte förlita sig på teknologier med ojämn produktion som är direkt beroende av sol eller vind. Alternativet för en distribuerad pålitlig baskraft har varit dieselgeneratorer, som är dyrt och ger höga utsläpp. För ett normalstort sjukhus i centrala Afrika som saknar elnät kan Azelio reducera diesel-användandet med 80–85 % och verka i system med andra förnybara teknologier. Med en beräknad installation på 2,2 MW av Azelios lösning för ett sjukhus kan 5 000 kubikmeter diesel per år ersättas med hållbar el. En minskning av 14 000 ton CO2e under ett år. Azelios producerade el ger dessutom en halverad kostnad i förhållande till dieselbaserad el per kWh.

”Det här är ett upplägg som passar Azelios lösning perfekt, som distribuerad hållbar baskraft. Azelios och Pansantés ambitioner om en hållbar utveckling går hand i hand, och vi är mycket stolta över det här samarbetet”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

”En hållbar och kostnadseffektiv bas i elförsörjningen är en viktig del i Pansantés koncept. Vi har under en tid fört diskussioner med Azelio och tittat närmare på deras lösning. Vi ser fram emot samarbetet med Azelio”, säger Roland Nilsson, VD och medgrundare på Pansanté AB.