Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
2nd of April 2019

Azelio skriver avsiktsförklaring om tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan

Azelio har skrivit en avsiktsförklaring med pakistanska bolaget JD Aviation för tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan. Avsiktsförklaringen är ett första steg i att introducera teknologin till den pakistanska marknaden. En marknad som präglas av ett instabilt elnät och goda solförhållanden där långtidslagring av energi­ med kostnadseffektiv elproduktion kommer att göra stor skillnad.   

Pakistan har i snitt 75 strömavbrott per månad (Världsbanken, 2018) och är beroende av backup-system för att säkerställa en fungerande infrastruktur med kontinuerlig försörjning av elektricitet. JD Aviation är fokuserat på implementering av lösningar för solenergi­ och energi­lagring i Pakistan för att öka andelen förnybar energi­ till landets energi­mix. En avsiktsförklaring har skrivits med Azelio för möjligheten att ersätta delar av de kostsamma backup-systemen som orsakar stora utsläpp med en hållbar och distribuerad baskraft. Avsiktsförklaringen är starten på att introducera Azelios teknologi i Pakistan och förbereda uppbyggnaden av resurser för hela kundresan, från försäljning till leverans och eftermarknad.

”Azelios teknologi möjliggör för ett land som Pakistan att nyttja sina goda solförhållanden även under de timmar då solen inte skiner. Vi är väldigt glada över att ha skrivit denna avsiktsförklaring med JD Aviation och tagit ett första steg mot en marknadsintroduktion i Pakistan. Vi vet att vår teknologi kan göra stor skillnad i regionen och ser nu fram emot att demonstrera det”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

“Azelios lösning är mycket lovande med sin skalbarhet och tillförlitlighet i förhållande till andra teknologier inom solenergi­. För Pakistan innebär teknologin att dyra batterilösningar kan undvikas och dieselgeneratorer ersättas. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete med Azelio”, säger Jalal Uddin Sadiq, VD på JD Aviation.    

Download