Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
12th of September 2019

Azelio samarbetar med Masdar och Khalifa University i nytt miljöteknikprojekt i Masdar City

Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, 12 september 2019: Azelio har inlett ett samarbete med Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) och Khalifa University of Science and Technology för att driva ett pilotprojekt för utvärdering av ny teknologi inom energi­lagring.

Ett avtal som formaliserar partnerskapet signerades av Jonas Eklind, VD, Azelio, Abdulla Balalaa, Director, Real Estate Development and Design på Masdar och Dr Steve Griffiths, Senior Vice President for Research and Development, Khalifa University of Science and Technology, vid det tjugofjärde energi­mötet World Energy Congress i Abu Dhabi.

Projektets målsättning är att testa och demonstrera Azelios energi­lager för förnybara projekt som använder solceller, koncentrerad solenergi­ och vindkraft eller för projekt som levererar off-grid lösningar, med syfte att utvärdera att teknologin kan inkluderas i befintliga och kommande projekt inom förnybar energi­.

”Med Masdar City etablerad som en hemvist för innovation inom hållbar urban utveckling och miljöteknik, är vi mycket glada att samarbeta med Azelio och Khalifa University och bistå i valideringen av den kommersiella genomförbarheten av deras projekt,” säger Yousef Baselaib, Executive Director of Sustainable Real Estate på Masdar.

Testerna inleds hösten 2019 med utvärdering av Azelio’s stirlingmotorsystem för produktion av förnybar el. Hela systemet – inklusive energi­lagret – kommer att börja installeras och analyseras första halvåret 2020.

Dr Arif Sultan Al Hammadi, Executive Vice-President, Khalifa University of Science and Technology säger: ”Som en forskningsintensiv akademisk institution erbjuder Khalifa University en av de mest lämpade plattformarna för test och demonstration av ny teknologi och nya lösningar, särskilt inom miljöteknik, och vi är mycket glada att samarbeta med Azelio och Masdar för att utvärdera deras stirlingmotor med integrerad energi­lagring. Vi är övertygade om att pilotfaserna kommer att ge tillräcklig information som hjälper Azelios teknologi att adressera stora och viktiga segment avseende tillgång till energi­. Vi ser fram emot att erbjuda vår expertis i utvärderingen av teknologin tillsammans med våra samarbetspartners.”

Han tillägger: ”Masdar Institute at Khalifa University kommer att fortsätta verka som forskningsplats för ledande och banbrytande vetenskaplig innovation inom miljöteknikrelaterade områden inklusive energi­lagring, biobränslen, kartläggning av förnybar energi­, avancerad kraft och kärnenergi­. Vi är övertygade om att som forskningsinstitut kommer Masdar Institute att fortsätta sätta nya mål samtidigt som nya lösningar inom ren energi­ och avancerad hållbar teknik uppnås.”

Khalifa University kommer tillhandahålla forskningsstöd och kunskap för bägge testperioderna och data som samlas in av forskarna under testfaserna kommer att jämföras med data från befintliga energi­lagringsteknologier.

”Masdar har en beprövad erfarenhet av utvärdering av avancerad miljöteknik,” säger Jonas Eklind, VD för Azelio. “Genom detta avtal hoppas vi få viktiga operationella data och andra tekniska insikter som hjälper oss förbereda vår lösning för den kommersiella marknaden.”

Pilotprojektet kommer att installeras inom Sustainable Bioenergy Research Consortium’s (SBRC) anläggning – ett forskningscenter som ligger på Masdar City campus vid Khalifa University. Den kraft som genereras kommer att användas för att försörja SBRC anläggning med el.

Download