Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
3rd of June 2019

Azelio presenterar sin unika energi­lagring för Världsbanken och IFC i Washington

Azelio var under fredagen (31/5) hos Världsbanken och IFC (International Financial Corporation, del av World Bank Group) i Washington för att presentera sin unika energi­lagring med produktion av hållbar el dygnet runt. Världsbanken har nyligen annonserat stora satsningar på energi­lagring för att stärka befintliga och planerade installationer för sol- och vindenergi­, i framförallt utvecklingsländer där stora delar av befolkningen saknar tillgång till ett elnät.

I februari i år bjöds Azelio in av Världsbanken till en strategikonferens i Sydafrika för att diskutera lösningar för en ökad tillgång till förnybar energi­. Till följd av konferensen fick Azelio nu presentera sin lösning för finansiella och tekniska specialister hos Världsbanken i Washington.