Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
8th of July 2019

Azelio på Mission Innovations lista över de 100 främsta lösningarna för minskade utsläpp

Azelio är stolta över att vara på Mission Innovations lista över de 100 lösningarna med störst potential för minskade CO2e-utsläpp. Listan presenterades av Mission Innovation inom ramverket för lösningar kopplade det globala 1,5°C-målet.

I maj 2019 fick Azelios VD, Jonas Eklind, utmärkelsen som Sveriges Mission Innovation Champion vid ett ministermöte i Vancouver. När Mission Innovation presenterade de lösningar med störst potential för minskat utsläpp, var Azelio listade som ett av de 100 främsta företagen. Medlemsländerna i Mission Innovation representerar 60% av världens befolkning, 70% av BNP och 80% av de offentliga investeringarna för forskning inom hållbar energi­.

Om Mission Innovation

Mission Innovation är ett globalt initiativ bestående av 24 länder och Europakommissionen. Initiativet lanserades vid klimatkonferensen i Paris 2015, där världens ledare samlades för att gemensamt adressera målen som fastställdes i Parisavtalet.

Download