Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
28th of August 2019

Azelio gör framsteg i kommersialiseringen när första produkten lämnar produktionslinan

Azelio genomför en lyckad produktionspremiär i fabriken i Uddevalla. Här monterar Azelio sin Stirlingmotor, som anpassats till bolagets lösning för energi­lagring med produktion av hållbar el dygnet runt. Det här är ett viktigt delmål i bolagets kommersialisering och ett första steg i verifieringsprojektet som ska stå färdigt i Marocko till slutet av 2019.

I delar av Volvo Cars tidigare fabrik i Uddevalla har Azelio montering av sin Stirlingmotor. I takt med att bolaget har utvecklat sitt erbjudande till energi­lagring med produktion av hållbar el så har Azelios produktionsingenjörer jobbat hårt för att anpassa produktionen till de nya specifikationerna. Den lyckade produktionspremiären av Stirlingmotorn för bolagets lösning innebär stor framgång i kommersialisering och är ett första steg i Azelios verifieringsprojekt som installeras i Marocko under slutet av 2019. Azelio har monterat Stirlingmotorer i fabriken för tidigare produktlösningar, då utan energi­lager.

Azelio erbjuder en banbrytande lösning för lagring av förnybar energi­ med produktion av hållbar el under dygnets alla timmar, helt utan utsläpp. Lösningen är skalbar från 0,1 MW till 100 MW. Tack vare volymproduktion av komponenter med underleverantörer från bland annat bilindustrin, tillsammans med en hög verkningsgrad, är lösningen kostnadseffektiv redan från småskaliga installationer.  

”Det här är ett mycket viktigt steg i Azelios utveckling. Ett första steg i leveransen till det verifieringsprojekt som vi installerar i Marocko under slutet av året. Vi följer vår plan och bockar löpande av delmål. Volymproduktionen planeras att komma igång under mitten av 2021 och med bolagets utveckling och denna lyckade produktionspremiär känner vi oss väl förberedda för det”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio

Download