Arrow scroll Skip to main contentSkip to navigation
Logotype
26th of March 2019

Azelio förlänger avtal med partner i Kina

"ett tydligt erkännande vi har en attraktiv lösning för den kinesiska marknaden"

Azelio och kinesiska partnern, Datang Holdings New Energy Technologies, förlänger sitt avtal som omfattar leverans av produkter till en planerad solpark i Kina.

"Kina har stora ambitioner för solenergi­ med energi­lagring. Det förnyade kontraktet med Datang Holdings New Energy Technologies är ett tydligt erkännande att vi har en attraktiv lösning för den kinesiska marknaden." - Jonas Eklind, VD på Azelio.

Den förnybara energi­sektorn växer snabbt i Kina, med ett övergripande mål på 10 GW installerad solkraft med lagring till 2030. Azelio är etablerat i Kina för hantering av partnerskap och projekt på den kinesiska marknaden.